BESTYRELSE

 

FORMAND:
Jette Brinch Nielsen

NÆSTFORMAND:

Christian Lorentz

 

KASSERER:
Johnny Rasmussen

 

SEKRETÆR:
Annelise Lemche

MEDLEM:

Claus Hackenberg Svendsen

SUPPLEANTER:
Ritta Bendsen

Annelise Thomassen

REVISOR:
Anni Larsen

 

REVISORSUPPLEANT:
Marianne Fürstling

 

 

 

ARBEJDSGRUPPER

BRUGERRÅD:
Tovholder: Claus Svendsen

DAGLIGGRUPPE:
Tovholder: Jette Brinch Nielsen

FONDSMIDLER:

Tovholder: Annelise Lemche

 

HAVEGRUPPE:

Tovholder: Jette Brinch Nielsen

 

PRAKTISK/TEKNISK:

Tovholder: Christian Lorentz

 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS:

Tovholder: Annelise Lemche

 

 

 


Vedtægter for foreningen
Gilleleje Gamle Posthus