BESTYRELSE

 

FORMAND:
Jette Brinch Nielsen

NÆSTFORMAND:
Claus Hackenberg Svendsen

 

KASSERER:
Lars Villemoes


MEDLEMMER:

Ole Benthien

Annelise Thomassen

Jens Østergård

Lisbeth Lottenburger Lausen

 

SUPPLEANTER:
Ritta Bendsen
Gudrun Qvist
Annika Johannessen

REVISOR:
Bent Larsen

 

REVISORSUPPLEANT:
Annie Larsen

 

 

ARBEJDSGRUPPER

BRUGERRÅD:

Tovholder: Claus Hackenberg Svendsen

 

UDSTILLINGSGRUPPEN:

Tovholder: Lars Villemoes

 

DAGLIGGRUPPE:

Tovholder: Annelise Thomassen

 

FONDSMIDLER:

Tovholder: Gudrun Qvist

 

HAVEGRUPPE:

Tovholder: Claus Hackenberg Svendsen

 

PRAKTISK/TEKNISK:

Tovholder: Christian Lorentz

 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS:

Tovholder: Jette Brinch Nilsen

 

MOPPERNE:

Tovholder: Ritta Bendsen

 

 

 

 

 

 


Vedtægter for foreningen
Gilleleje Gamle Posthus

 

Regnskab 2023 - klik her