GRUPPEN ER FOR:

Dig, der har lyst til at tale om døden, som en del af livet, og være sammen med andre, som har samme interesse for dette livgivende emne.

Der er altid kaffe, te og kage.

 

CAFÉ LIV & DØD

Dyrk din sorg passende - og genfind glæden ved julen

MANDAG DEN 4. DECEMBER 2023 KL. 19.00 - 21.00

VI MØDES:

Følg os via Facebook, gruppen hedder Cafè Liv & Død, med information om events mm.

ADGANGKRAV:

Caféen er åben for alle, og det kræver ingen forudsætninger at deltage.

Tag eventuelt en ven eller veninde med, hvis det giver mening for dig. Nysgerrighed på at tale og dele dine tanker omkring døden og livet med døden, som medspiller?

Husk tilmelding!

LIDT HISTORIE:

Idéen til denne café stammer fra Schweiz, hvor en læge i 2004 startede med at holde disse sammenkomster med hovedformålet at nedbryde tabuet omkring døden i en uformel ramme. Det inspirerede englænderen Jon Underwood, som startede begrebet Deathcafé.com, som nu har spredt sig til ca 70 lande, og der er afholdt cirka 10.216 caféer. Hans formål er ligeledes at få mest ud af vores endelige liv.

KONTAKT:

Psykoterapeut Teit Sort Uldum har siden 2004 grædt lillejuleaften.
”Hvis ikke jeg giver plads til sorgen inden jul, kommer den til at fylde hele min jul”.

Der findes ingen facitliste, på hvordan vi mennesker skal håndtere et tab. Men der er forsket i, hvordan sorg påvirker os og hvad der skal til for, at vi kan leve bedst muligt med et tab. Kom og hør et foredrag om at finde balance imellem at give plads til de følelser, der opstår efter et tab, kontra det at ”komme videre” som mange mennesker mener man skal efter et dødsfald.


Egne erfaringer

Med anekdoter fra sit eget liv med mange tab, især datterens død, deler Teit ud af sine personlige erfaringer og faglige viden om sorg og tab. Der inviteres til dialog om deltagernes egne erfaringer med at mangle afdøde pårørende ved højtider.

Foredraget henvender sig både til mennesker, der har oplevet tab og pårørende omkring dem.

 

 

Tilmelding, der også dækker kaffe/te og kage i pausen, ved indbetaling af 85 kr. via MobilePay på 30208029 senest dagen før

Kontakt: Psykoterapeut Teit Sort Uldum

Mobil: 30 20 80 29
Mail: teit.sort.uldum@gmail.com

www: sorgogstress.dk

VIBEHOLM SORG- og STRESSKLINIK

Hågendrupvej 53

3250 Gilleleje