OM:

For nogle mennesker kan dørtærsklen ind til Gribskov Kommunes mange interessefællesskaber synes så høj, at man aldrig kommer af sted.

Måske fordi man er blevet alene derhjemme og ikke er vandt til selv at tage de sociale initiativer. Måske fordi man skal gøre det alene og endnu ikke kender de andre.

Måske fordi man synes at man blotter sig selv. Særligt for mænd kan denne situation udgøre en barriere.

Palles Venner ønsker at mobilisere folks egen motivation ved at inspirere og støtte så den enkelte får lyst til og mod på at deltage i et relevant interessefællesskab.

Det gør vi ved at udvikle og afprøve en opsporings-, kontakt- og indslusningsordning som bygger på idéen om at der skal bygges bro imellem de instanser der måtte have kontakt til målgruppen på den ene side og relevante interessefællesskaber på den anden.

 

KONTAKT:

Nana Bryder  nanabryder@gmail.com

PALLES VENNER

Følgeskab til fællesskab - at bygge bro imellem socialt isolerede mennesker og interessefællesskaber.