SOKRATES’ FILOSOFISKE
CAFÈ GILLELEJE

GRUPPEN ER FOR:

Her debatteres filosofiske emner.  Dagens emne vælger vi sammen, og taletid er helt frivillig.

VI MØDES:

Vi mødes to gange om måneden: 1. og 3. onsdag kl. 16.30-18.00 i Havestuen

ADGANGSKRAV:

Caféen er for alle uanset baggrund, som undrer sig og stiller spørgsmål til livet og dettes eventuel mening?

LIDT HISTORIE:

Ellen Bick Asmussen, som var gift med vor verdensberømte, nu afdøde jazz-violinist, Svend Asmussen, startede caféen i Gilleleje i 2014 sammen med RAYmond efter amerikansk forbillede, og som selv har en bachelor’s degree i filosofi - anbefaler blandt andet disse to hjemmesider:

www.etik.dk 
 www.askphilosophers.org  
sidstnævnte er på engelsk

KONTAKT:

Leder: E. Raymond Thorfelt-Schmidt

Mail: thorfeltschmidt@gmail.com

Telefon: 39 67 00 80
Mobil: 28 12 01 94

 

 

MERE INFORMATION:

Se SOCRATES gruppen på Facebook

AGENDA VED ALLE MØDER:

1. Velkomst og valg af mødeleder

2. Eftertanker fra sidste møde

3. Skriftlige forslag til dagens emne - i form af et spørgsmål

4. Mødeleder præsenterer forslagene til dagens emner

5. Valg af dagens emne, hvor alle kan stemme på alle de forslag, som man har lyst til at drøfte

6. Mødeleder præsenterer de forslag, der fik flest stemmer

7. Valg af dagens emne - alle kan stemme igen – men nu kun på ét af forslagene

8. Dagens emne diskuteres (ca. en time) – husk: Ingen doktorafhandlinger, men korte indlæg! Ønsker man ordet, markeres det ved at hæve sit navneskilt. Mødeleder noterer rækkefølgen og tildeler ordet.

9. Afrunding og evt. konklusion ved mødeleder

 

Det anses ikke for god tone at afbryde et indlæg eller at tale udenfor tildelt tur!

Vi ønsker heller ingen partipolitisk eller religiøs agitation!

I SOCRATES’s ånd øver vi os i aktiv lytning i gensidig respekt for hinandens meninger.

 

SOCRATES findes nu også i Helsinge, Helsingør og Hillerød.