GRUPPEN ER FOR:

SYNG DIG GLAD er for alle der elsker at synge. Vi er en gruppe af musik- og sangglade borgere som i to hyggelige timer fornøjer os med at synge sammen

med sange fra Højskolesangbogen og gruppens egne sangbøger.

Der stilles ingen krav om musiske evner og forudsætningen.

VI MØDES:

Hver anden mandag kl. 16.00 - 18.00

 

2021:
27/9
10/10
25/10
8/11
22/11
6/12
20/12

 

2022:
3/1
17/1

31/1

14/2

28/2

14/3
4/4
18/4

 

Der er midlertidigt lukket for yderligere deltagelse, men du kan jo høre om der skulle være blevet en plads ledig.

 

Tilmelding til arrangøren:

Gurli Wentzel Larsson

Email: gwl@frijsenvang.dk

Mobiltelefon 51 20 07 13 eller via vores hjemmeside:
syngdigglad-gilleleje.dk

SYNG DIG GLAD

Fandtes fællessang som piller, ville depression kunne udryddes. Det er godt nyt for alle der kan lide at synge. Hvem kan være nedtrykt når man synger? I SYNG DIG GLAD stilles ingen krav om  musiske forudsætninger eller evner.. Man skal blot have lyst til at synge sammen med andre.

Hver 14. dag er der SYNG DIG GLAD med fællessang og musik i Det Gamle Posthus med Gurli Wentzel Larsson som arrangør, og pianisten Erik B. Jensen ved flyglet.

Alle der kan lide musik og sang indbydes til at deltage.

 

SYNG DIG GLAD er en gruppe af sangglade borgere i alle aldre, som i to hyggelige timer fornøjer sig sammen med 60 ligesindede. SYNG DIG GLAD kan sammenlignes med krigstidens Al-Sang, hvor man mødtes for at have et fællesskab i sangens glæder til fælles fornøjelse. Det er en kendsgerning, at der er en direkte forbindelse mellem fællessang og følelseslivet. Fællessang påvirker om noget rart. Enhver ved, at fællessang har en dejlig afslappende indvirkning på vort helbred og vort velbefindende.

 

Deltagerne i SYNG DIG GLAD skal opleve den glæde og den tryghed som højskolesangbogens sange og vor egne sangbøger indbyder til.

 

 

 

ADGANGSKRAV:

Man skal være medlem af foreningen Det Gamle Posthus.

Det koster 100 kr. årligt og tilmeldelsen kan ske her på hjemmesiden.

Desuden opkræves 200 kr. som individuelt bidrag til dækning af diverse udgifter, såsom musiker(e), sangbøger, gaver, mv.

Der er ikke mødepligt, men vi ser gerne at der meldes afbud.

LIDT HISTORIE:

SYNG DIG GLAD blev til virkelighed i 2018 på foranledning af

Gurli Wentzel Larsson fra Søborg/Gilleleje i samarbejde med en

flok venner og veninder. Den første sæson blev en stor succes,

med stor tilmelding der langt overgik forventningerne. Da vi har begrænset plads (max. 60) forbeholder gruppen

sig retten til at adgangsbegrænse, når dette antal er opnået.